Praktimedika MM s.r.o


MUDr. Zora Možíšová

MUDr. Lucie Martochová


Praktický lékař


9. Května 73, 750 02 Přerov


Telefon: 581 20 21 00 IČO: 29397154


E-mail: praktimedikamm@email.cz


!!! UPOZORNĚNÍ PRO ZAMĚSTNANCE !!!


K prohlídce pracovnělékařské péče (PLP) si vezměte:

 • řádně vyplněnou a potvrzenou žádost od svého zaměstnavatele (kategorie, rizika, pozice,směny,řízení vozidla atd.)

 • do skleničky s sebou ranní MOČ

 • aktuální výpis (ne starší 3 měsíců) z Vaší zdravotní dokumentace od Vašeho registrujícího praktického lékaře
  (Výpis nelze v žádném případě nahradit donesením zdravotnické dokumentace či jiným dokumentem-ze zákona se stane součástí naší zdr.dokumentace!)

Poučení pro zaměstnavatele:

 • K provedení prohlídky pracovnělékařské péče (PLP) je podmínkou žádost zaměstnavatele (vč.identifikačních údajů zaměstnavatele a zaměstnance) s přesnou specifikací typu prohlídky, pracovního zařazení či funkce zaměstnance, režimu práce, pracovních podmínek a rizik, vč. kategorie, atd. - viz. formuláře ke stažení.

 • Na základě žádosti bude po domluvě objednána a provedena prohlídka a následně vystaven posudek, který bude předán do rukou zaměstnance, resp. žadatele.
  Posudek hradí žadatel bez ohledu na posudkový závěr.


Od 1.4.2013 lze ze zákona PLP služby /vyjma kat.prací 1/ provádět pouze pro zaměstnavatele, který má s poskytovatelem PLP uzavřenu platnou smlouvu o poskytování PLP !

Formuláře ke stažení


 • Copyright (c) 2016 WEB DESIGN - Autor: Mgr.Jan Martoch.
 • Jste 44550. návštěvník této stránky.
 • Vložit informace